בארץ ובעולם

צפו בסיפורים, הראיונות והתחקירים
של מערכת עובדה בטלוויזיה של ישראל